Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Checklist met 21 tips voor het voorbereiden op GDPR | AVG

Checklist met 21 tips voor het voorbereiden op GDPR | AVG
05 April 2018 07:40 uur

 In mei zal binnen Europa een van de grootste veranderingen in privacywetgeving uit onze geschiedenis doorgevoerd worden. De General Data Protection Regulation (GDPR), in ons land ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zal een enorme impact hebben op hoe bedrijven zoeken naar data, en deze opslaan en analyseren. Voor consumenten biedt de nieuwe wetgeving een doorbraak als het gaat om hun recht op gegevensbescherming, aangezien zij meer grip zullen krijgen op hoe er met hun gegevens wordt omgesprongen.

Wanneer de GDPR/AVG ingaat, zullen zowel overheid als bedrijfsleven zich moeten conformeren aan de nieuwe verordening, die in de eerste plaats zorgt voor een uitbreiding van de privacyrechten van burgers. Organisaties zullen hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten moeten gaan inrichten. Met de invoering van de nieuwe wetgeving – die in de plaats komt voor de nu nog geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) – wil de Europese Commissie twee zaken bereiken. Enerzijds wil het burgers meer controle geven over de manier waarop organisaties met persoonsgegevens en wil het privacygevoelige gegevens beschermen die organisaties bezitten. Daarnaast wil de EC binnen Europa de privacywetgeving gelijktrekken door een simpeler en eenduidig juridisch kader te bieden rondom gegevensbescherming. 

Met in de eerste plaats de burgers die centraal staan, komt er door de nieuwe verordening op zowel de overheid als bedrijven een golf aan veranderingen af, die de wijze waarop organisaties data verwerken enorm zal veranderen. De AVG zal dan ook een impact hebben op de gehele bedrijfsvoering van organisaties, van data strategie tot processen, organisatie, systemen en manieren van werken. De voorbereidingen richting de GDPR-deadline van 25 mei zijn veel organisaties de afgelopen periode een doorn in het oog geweest. Niet alleen moest er veel gebeuren, maar ook de met de voorbereidingen gemoeide kosten konden flink oplopen. Onderzoek van Sia Partners onder Britse beursgenoteerde bedrijven toonde aan dat deze bedrijven gemiddeld zo’n €17 miljoen kwijt waren aan GDPR-compliance. Bron: consultancy.nl 5-4-18 Lees verder>>>>

  • Nederland ICT
  • ISPConnect