Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Hardware ADC’s steeds minder populair

Hardware ADC’s steeds minder populair
04 January 2018 14:20 uur

Uit onderzoek van ZK Research, mede mogelijk gemaakt door Avi Networks, blijkt dat hardwareDe verzameling aan apparatuur waarop software is ge�nstalleerd om automatiseringsdiensten aan gebruikers te kunnen bieden-toepassingen in de Application Delivery Controller (ADC) markt hun grip verliezen. 63 procent van de respondenten geeft aan bij een volgende aanschaf een andere ADC-oplossing te overwegen en 40 procent overweegt een cloud-native vorm. Respondenten van het onderzoek noemen hoge kosten, gebrek aan automatiseringHet principe en proces waarbij gegevens via computers en software op een automatische wijze worden verwerkt, opgeslagen en beschikbaar gesteld aan de gebruiker en langzame uitrol als grootste frustraties van de huidige hardwareDe verzameling aan apparatuur waarop software is ge�nstalleerd om automatiseringsdiensten aan gebruikers te kunnen bieden-gebaseerde ADC-oplossing. Meer dan 80 procent geeft aan dat het implementeren van een nieuwe load balancing-oplossing dagen tot maanden kan duren. Gebruikers van hardwareDe verzameling aan apparatuur waarop software is ge�nstalleerd om automatiseringsdiensten aan gebruikers te kunnen bieden-gebaseerde ADC’s gaven twee keer zo vaak als cloud-native gebruikers aan dat veranderingen in de ADC de uitrol van applicaties significant vertragen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 respondenten werkzaam in de ICT-branche.

Gebrek aan inzicht en automatiseringHet principe en proces waarbij gegevens via computers en software op een automatische wijze worden verwerkt, opgeslagen en beschikbaar gesteld aan de gebruiker
Traditionele hardwareDe verzameling aan apparatuur waarop software is ge�nstalleerd om automatiseringsdiensten aan gebruikers te kunnen bieden ADC’s laten zich kenmerken door gebrek aan inzicht en automatiseringsopties. 66 procent van de respondenten stelt niet in staat te zijn wijzigingen aan de ADC te automatiseren. Ook zegt 33 procent niet te weten hoeveel ADC-gerelateerde downtime zij hebben geleden. Bron: persberichten.biz 4-1-18 Lees verder>>>>

  • ISPConnect
  • Nederland ICT