Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Kabinet komt met aanvalsplan ict’ers Rijk

Kabinet komt met aanvalsplan ict’ers Rijk
20 December 2017 09:38 uur

Om de positie van het Rijk als ict-werkgever te versterken, komt minister Kajsa Ollongren (BZK) met een ‘Plan van Aanpak ICT-personeel Rijk’. De bewindsvrouw kondigt daarvoor diverse plannen en maatregelen aan, waaronder een herijking van hogere ict-functies, een rijksbreed ict-stagebureau, een ict-gilde als flexpool van ict-professionals en een ‘rijks data science traineeship’. Ook opvallend: er is een RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (Radio) in oprichting; die moet de ict-kennis en -kunde van beleidsmedewerkers moet vergroten.

Dit meldt minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer (zie ook kader onderaan). Het versterken van de positie van het Rijk als ict-werkgever is een van de prioriteiten in de Strategische I-agenda Rijksdienst. Voor het opstellen van het aanvalsplan heeft BZK gebruikgemaakt van de resultaten van het onderzoek ‘Versterking ICT-werkgeverschap Rijk’, uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Intelligence Group.

 

Uit dit onderzoek komen een aantal knelpunten naar voren, zoals dat het Rijk opereert in een overspannen vraagmarkt van ict’ers. De schaarste naar ict’ers bij het Rijk is het grootst voor ontwikkelaars, ict-inkopers, data-analisten en it-beveiligers. Ook is er te weinig uitwas vanuit het hoger onderwijs aan nieuwe ict’ers om aan de vraag naar ict’ers te voldoen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het tekort aan ict-docenten. Bron: computable.nl 19-12-17 Lees verder>>>>

  • Nederland ICT
  • ISPConnect