Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Publieke sector heeft hulp nodig bij inkoop clouddiensten

Publieke sector heeft hulp nodig bij inkoop clouddiensten
10 July 2019 19:46 uur

Inkoop van clouddiensten is voor organisaties in de publieke sector nog geen gesneden koek. De Europese branchevereniging CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) doet daarom een handreiking in de vorm van een handleiding en aantal best practices.

De publieke sector is zeer terughoudend om public-clouddiensten in te zetten in hun primaire proces, concludeert Alex van den Bergh van adviesbureau Quint Wellington Redwood. “De overheid voelt in mindere mate commerciële/concurrentie-druk maar vaak in hogere mate de druk om werkzaamheden transparant, veilig en compliant uit te voeren. De overheid kiest daarom minder vaak dan private organisaties om een ‘early adopter’ te zijn van nieuwe technologie. Public cloud is geen uitzondering.”

De publieke sector kan echter wel profiteren van de diensten die in de cloud worden aangeboden. Denk daarbij aan de extra vereisten aan beveiliging terwijl de specialisten op dat gebied schaars zijn. Ook willen overheden graag hun bedrijfsprocessen verder digitaliseren, maar vaak ontbreekt de kennis en ervaring om dit adequaat te doen.

Dat gebrek aan kennis is tegelijk ook een extra obstakel in het inkoopproces. Waar traditionele inkoopprocessen al regelmatig stroef en langzaam verliepen, kent het inkopen van clouddiensten weer andere aandachtspunten, stellen de auteurs van het advies ‘Buying Cloud Services in Public Sector‘. Denk daarbij aan prijsmodellen, het contractbeheer, technische specificaties en service level agreements (SLAEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder.’s). Door toch de oude inkoopmethoden te hanteren, gaan veel van de voordelen van de cloud verloren, stelt CISPE.

Clouddienstverleners kieskeurig

De markt voor clouddiensten is inmiddels veranderd van een vraagmarkt in een aanbodmarkt, constateerde Van den Bergh al eerder dit jaar naar aanleiding van het jaarlijkse Quint-onderzoek naar dienstverleners. “Cloudaanbieders verkeren in de positie dat ze niet eens inschrijven op een slecht opgestelde request for proposals.” Bron: agconnect.nl 10-7-19 Lees verder>>>>

 

  • Nederland ICT