Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Notice and Takedown

De term Notice and Takedown (vrij vertaald Melden en Neerhalen – Uit de lucht halen) komt uit de wereld van de hosters en heeft een juridische grondslag. Het komt erop neer dat wanneer u via een cloud provider informatie publiceert die in strijd is met fingerende wet- en regelgeving, zoals copyright, de hoster of cloud serviceEen service die beschikbaar wordt gesteld via Cloud Computing provider bij rechte gedwongen kan worden om deze informatie na voorafgaande kennisgeving aan u ‘uit de lucht’ te halen.

Een concreet voorbeeld: u kopieert de inhoud van een boek en maakt dit voor relaties beschikbaar via een portal die bij een cloud serviceEen service die beschikbaar wordt gesteld via Cloud Computingprovider is ondergebracht. Daarmee overtreedt u de auteurswet en de auteursrechthebbende (de uitgever van het boek) kan via de rechter dwingen dat de cloud service provider deze informatie offline haalt.

De Notice and Takedown is in de EU geregeld in twee verschillende wetten, te weten de ‘Digital Millennium Copyright Act’ en de ‘Electronic Commerce Directive’.

Definities

  • Nederland ICT