Hét informatieplatform over cloudoplossing en -bedrijven

Contact

Service Level Agreement (SLA)

Een Service Level AgreementEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder. (afgekort SLAEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder.), is het geheel aan afspraken die u maakt en vastlegt met uw cloud provider rondom de te leveren dienst. Daarin moet in elk geval zijn opgenomen welke dienst u afneemt (omschrijving), tegen welk bedrag en welke vorm en mate van dienstverlening daarbij hoort. Een van de belangrijke zaken is de beschikbaarheid van de cloud-dienst, dat uitgedrukt wordt in een percentage. Zo is een betekent een beschikbaarheid van 99,9% van de dienst dat de dienst in een jaar tijd (dus) slechts 0,1% van (365 x 24 uur) 8.760 uur niet beschikbaar mag zijn. Dit komt neer op iets meer dan een werkdag in totaal. Dit is wel over alle uren verspreid. Belangrijk om na te gaan is of deze beschikbaarheid alleen de ongeplande down-time omvat of ook de geplande down-time, bijvoorbeeld in het geval van onderhoud. In de SLAEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder. staat eveneens als het goed is beschreven welke rechten u heeft wanneer aan de gemaakte afspraken niet voldaan wordt.

U kunt de SLAEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder. zien als de belangrijke kleine lettertjes van de overeenkomst tussen u en de cloud dienstverlener. Kleine lettertjes die net als bij verzekeringen en andere ingewikkelde contracten vaak niet gelezen worden, waar u wel voor tekent en waar de dienstverlener u zeker aan zal houden wanneer u de verplichtingen niet nakomt. Het advies van CloudInzicht.nl is dan ook om altijd de Service Level AgreementEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder. goed te besturen, verduidelijking te vragen wanneer iets in de SLAEngels (serviceovereenkomst); de contractuele afspraken die u als klant met de aanbieder van de clouddienst overeenkomt. Vaak zijn daarin opgenomen de mate van beschikbaarheid van de dienst, wat de vergoeding is als de dienst X tijd niet functioneert, hoe snel uw leverancier storingen op moet lossen, wie verantwoordelijk is voor de informatie, en zo verder. u niet duidelijk is en pas een handtekening te zetten wanneer u overtuigd bent van een goede en (juridisch) juiste overeenkomst.

Definities

  • Nederland ICT